השאלת ספרים

השאלה:                         

ספרים מושאלים לתלמידים תמורת פיקדון

ספרי קריאה ועיון

ספרי קריאה ועיון מושאלים לחודש ימים עם אפשרות להארכה.

ספרי לימוד

חלוקת ספרי הלימוד מתקיימת בסוף החופש (תאריכים יתפרסמו באתר ביה"ס)

רק לאחר שמולאו  התנאים: תשלום שכר לימוד מלא

                                               השארת צ'ק פיקדון

                                              החזרת ספרים משנה קודמת או חיוב אובדנם

התלמידים רוכשים באופן פרטי: 

-          ספר תנ"ך מלא ללא פירוש.

-            מילון ללימודי האנגלית לפי הנחיות המורה.

-            למגמת גיאוגרפיה – אטלסים לפי הנחיות המורה.

החזרה:

החזרת כל הספרים  עד תאריך  ה 18/6 -  סוף שנת הלימודים, באחריות התלמידים.

תלמידים שמעוניינים להשאיר אצלם ספרים לקיץ או לבחינות הבגרות (שמתקיימות לאחר התאריך הנ"ל), חייבים להאריך באופן אישי את תקופת ההשאלה, מול הספריה. 

אי הארכת התאריך ייחשב כספר שלא הוחזר ויירד מהפיקדון.

לידיעתכם: על כל איחור בהחזרה ללא תיאום או אבדן/השחתת ספר- יירד סכום החיוב מהפיקדון.

צ'ק הפיקדון ע"ס 300 ₪ יופקד במלואו ויוחזר צ'ק מאופק על סכום ההפרש של החוב.

לאחר ההפקדה לא יוחזר תשלום גם אם יימצאו הספרים.

השאלת ספרים לשנת הלימודים תהיה רק במידה והתלמידים החזירו את כל ספריהם ושילמו את מלוא התשלומים לבית הספר.   ההשאלה היא אישית.

בתאריך      10.7     יחויבו כל התלמידים שבכרטיסי הקורא נמצאו ספרים שלא הוחזרו לבית ספר.

אי קבלת תזכורת אינה פותרת מתשלום עבור אובדן.

הספרים  הינם רכוש ביה"ס והחניכים מחויבים בשמירה על החזרתם במצב תקין:  

אסורה כתיבה או פגיעה כלשהי בספרים.

                                                                                                        בברכת שנת לימודים פורייה

                                                                                                               צוות הספריה