בית חייקה


בית חייקה הוקם לזכרה של חייקה גרוסמן-אורקין (1996-1919), פרטיזנית וחברת מחתרת בגטאות בליטא ובפולין, חברת קיבוץ עברון, פוליטיקאית, מנהיגה ציונית וחברת כנסת.

חייקה היתה חניכת קן השומר הצעיר בעירה ביאליסטוק, לחמה בתקופת השואה במרד גטו ביאליסטוק. היתה האשה הראשונה בארץ שכיהנה כראש מועצה איזורית (געתון), נבחרה כחברת כנסת מטעם מפ"ם ופעלה 4


קדנציות רצופות. במסגרת פעילותה חוקקה חוקים למען אוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית, כיהנה כראש הוועדה לשירותים ציבוריים ואף כיושבת ראש הכנסת.

בית חייקה נבנה בין בית חינוך "אופק" לקיבוץ עברון, כחלק מספריית בית הספר. המקום תוסס והומה תלמידים ותלמידות, שבאים להחליף ספרי קריאה ועיון, לצפות בסרטים לימודיים ולעשות עבודות עיוניות.

מידע נוסף על חייקה גרוסמן

אתר חייקה גרוסמן

קיבוץ עברון - בית חיקה

אתר הכנסת

ויקיפדיה