תערוכות האומנות בספריה

תערכות ה"ספר" של מגמת אומנות י'

תערוכת מסיימי י"ב ציור